Χρειάζεστε Τεχνική Υποστήριξη? Κατεβάστε την απαιτούμενη εφαρμογή και συνδεθείτε άμεσα με έναν εκπρόσωπό μας

Πολιτική Ποιότητας Logon Α.Ε.

Το πρωταρχικό μέλημα της Διοίκησης της Logon AE, είναι το επίπεδο των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχουμε προς τους πελάτες μας, να χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα, να ικανοποιούν τις τεθείσες προδιαγραφές και τα πλέον αυστηρά κριτήρια. Η Logon AE εξασφαλίζει τις παραπάνω απαιτήσεις μέσα από την οργάνωση της σύμφωνα με το ανανεωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά EN ISO 9001:2008, και στηρίζεται:

ISO 9001:2008

  • στους ικανούς και εξειδικευμένους συνεργάτες της, που λειτουργεί στα πλαίσια μίας άρτια οργανωμένης εσωτερικής δομής
  • στη συνεχή αξιολόγηση των προμηθευτών και των εταιρειών με τις οποίες συνεργάζεται
  • στον ορθά σχεδιασμένο έλεγχο ποιότητας σε όλες τις φάσεις της παροχής υπηρεσιών
  • στην προγραμματισμένη εκπαίδευση των συνεργατών της
  • στις συνεχείς επενδύσεις με στόχο την βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της
  • στην συνεχή ενημέρωση για τις τεχνολογικές εξελίξεις

Όλα τα τμήματα της Logon AE έχουν την ευθύνη να ανταποκρίνονται, να αφομοιώνουν και να εφαρμόζουν τις διαδικασίες που απαιτεί το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητες τους. Είναι επίσης ευθύνη της Διοίκησης της Logon AE να εξασφαλίζει ότι η Πολιτική Ποιότητας είναι εφαρμόσιμη, με απώτερο σκοπό την συνεχή, σταθερή ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας της, την αταλάντευτη προσήλωση στις αρχές της, προσφέροντας στους πελάτες της υψηλό επίπεδο προϊόντων και υπηρεσιών.