Χρειάζεστε Τεχνική Υποστήριξη? Κατεβάστε την απαιτούμενη εφαρμογή και συνδεθείτε άμεσα με έναν εκπρόσωπό μας

Logon Call Center - Παραγγελιοληψία

 • Τι κάνει
 • Ιδανικό για
 • Τι κερδίζετε
 • Δυνατότητες/ Χαρακτηριστικά

Logon Call CenterΗ εφαρμογή Logon Call Center συνδέεται με το τηλεφωνικό κέντρο της επιχείρησης, δίνοντας τη δυνατότητα στο χρήστη να διαχειρίζεται τις τηλεφωνικές κλήσεις και το workflow της επιχείρησης μέσα από τον υπολογιστή του.

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα μέσα από το λειτουργικό περιβάλλον του υπολογιστή του, να πραγματοποιεί κλήσεις μέσα από επιλεγμένη λίστα επαφών (πελατών, προμηθευτών, συνεργατών κλπ.) αλλά και πληκτρολογώντας τον αριθμό που επιθυμεί. Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να διαχειρίζεται όλες τις τηλεφωνικές κλήσεις (εισερχόμενες, εξερχόμενες, αναπάντητες), γνωρίζοντας ποιος τον καλεί και όποιες άλλες πληροφορίες επιθυμεί να του παρέχονται κατά τη διάρκεια της κλήσης, όπως υπόλοιπο και τελευταίες παραγγελίες.

Η εφαρμογή μπορεί να παρέχει και πληροφόρηση για τις εσωτερικές διαδικασίες της εταιρείας (χρόνους εισερχομένων - εξερχομένων - αναπάντητων κλήσεων, καταγεγραμμένα μηνύματα) καθώς και στατιστικά στοιχεία που αφορούν αυτές τις διαδικασίες.

Ανάλογα με τις επιμέρους ανάγκες του χρήστη, το Logon Call Center μπορεί να πραγματοποιεί ειδικές κλήσεις (για παραγγελία) και αυτοματοποιημένες κλήσεις. Επίσης, η εφαρμογή υποστηρίζει ειδικές ενέργειες όπως η παραγγελιοληψία, η δημιουργία νέου πελάτη κλπ.

Το Logon Call Center είναι ιδανικό για επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες :

 • Παροχής Υπηρεσιών, όπως εταιρείες υποστήριξης συστημάτων, τηλεφωνικών ερευνών, δικηγόροι, ιατροί κλπ.
 • Με ανάγκες μαζικών τηλεφωνικών παραγγελιών, όπως εταιρείες διανομών, food service, ψιλικά, τσιγάρα κλπ.

Σε γενικά πλαίσια η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να ικανοποιήσει τις ανάγκες οποιασδήποτε επιχείρησης που επιθυμεί να οργανώσει την επικοινωνία της.

Τα οφέλη που μπορεί να προσκομίσει η επιχείρησή σας από το Logon Call Center είναι πολλαπλά και διαφέρουν ανά περίπτωση. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • Αύξηση της ταχύτητας διεκπεραίωσης των τηλεφωνικών επικοινωνιών
 • Έλεγχος τηλεφωνικών κλήσεων για αποτροπή απώλειάς των ίδιων των κλήσεων, αλλά και των πληροφοριών που μπορεί να προκύψουν.
 • Βελτίωση της εξυπηρέτησης του πελάτη και της εικόνας της επιχείρησης
 • Δημιουργία και αποθήκευση αρχείου με εύκολη πρόσβαση
 • Παροχή άμεσης πληροφόρησης για θέματα που αφορούν τον συνομιλητή
 • Δυνατότητα παρακολούθησης των τηλεφωνικών παραγγελιών για αποτροπή απώλειάς τους
 • Μείωση του χρόνου παραγγελιοληψίας
 • Αύξηση της προστιθέμενης αξίας του «καλαθιού» του πελάτη, μέσω της εξαγωγής πληροφοριών σχετικά με την αγοραστική συμπεριφορά του. Άμεσο αποτέλεσμα, η ορθότερη δρομολόγηση προωθητικών ενεργειών (ενημέρωση για αφίξεις, προσφορές κλπ.) και η πραγματοποίηση στοχευμένων πωλήσεων

Το Logon Call Center έχει τις παρακάτω Δυνατότητες/Χαρακτηριστικά:

 • Η εφαρμογή λειτουργεί σε περιβάλλον Windows
 • Το διαχειριστικό περιβάλλον της είναι εύχρηστο, με δυνατότητες ομαδοποίησης, ταξινόμησης, εισαγωγής φίλτρων, δυνατότητες εκτυπώσεων, είτε σε εκτυπωτή είτε σε αρχείο μορφής pdf, και εξαγωγών σε αρχείο μορφής Excel, HTML, αλλά και δυνατότητες πραγματοποίησης κλήσεων από λίστα προσώπων
 • Συνεργάζεται με τηλεφωνικά κέντρα που υποστηρίζουν πρωτόκολλο ΤΑΡΙ 2.0
 • Λειτουργεί ανεξάρτητα ή σε σύνδεση με ERP/CRM συστήματα
 • Είναι ΠΛΗΡΩΣ συνδεδεμένη με το ERP/CRM της Entersoft
 • Διαχειρίζεται κλήσεις μέσα από την εφαρμογή (κλήση, απάντηση, αναπάντητες, προώθηση, ιστορικό και από μεταφορά transfer)
 • Έχει τη δυνατότητα καταγραφής σχολίων για την τρέχουσα τηλεφωνική κλήση
 • Υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης παραμετρικών ενεργειών, όπως επανάκληση, καταχώριση παραγγελίας, καταχώρηση νέου πελάτη κλπ.
 • Δίνεται η δυνατότητα εμφάνισης παραμετρικών πληροφοριών, όπως στοιχεία πελάτη, τελευταίες ενέργειες πελάτη, αγοραστικές προτιμήσεις κλπ.

Παρέχουμε ολοκληρωμένη λύση μαζί με τα τηλεφωνικά κέντρα IP Office 500 της AVAYA και ERP/CRM της αγοράς, ώστε να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και ΔΩΡΕΑΝ παρουσίαση της λύσης μας.