Χρειάζεστε Τεχνική Υποστήριξη? Κατεβάστε την απαιτούμενη εφαρμογή και συνδεθείτε άμεσα με έναν εκπρόσωπό μας

Λύσεις Mobile

 • Τι κάνει
 • Ιδανικό για
 • Τι κερδίζετε
 • Δυνατότητες/ Χαρακτηριστικά

MOBILE Εφαρμογές

MOBILE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Mobile CRM
 • Mobile Sales Force Automation
 • Mobile Field Marketing
 • Mobile Sales Retail Assistant
 • Mobile Field Service
 • Mobile MIS 360
 • Xvan
 • Proof of Delivery

Οι Λύσεις Mobile απευθύνονται σε όλες τις σύγχρονες επιχειρήσεις που επιθυμούν να οργανώσουν και να εφαρμόσουν τις επιχειρησιακές τους δραστηριότητες και εκτός γραφείου, εκμεταλλευόμενες τεχνολογίες αιχμής.

MOBILE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΟΦΕΛΗ

 • Οι Εφαρμογές διέπονται από κοινή βάση δεδομένων μεταξύ των συστημάτων της επιχείρησης, με αποτέλεσμα η πληροφορία να είναι κοινή και εύκολα προσβάσιμη.
 • Η άμεση και σε πραγματικό χρόνο πρόσβαση στις επιχειρηματικές πληροφορίες επιτρέπει στα στελέχη να ενημερώνουν και να εξυπηρετούν τους πελάτες άμεσα, με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας, τη μείωση του διαχειριστικού χρόνου και κόστους.
 • Βελτιστοποίηση της απόδοσης των πωλητών - με την εύκολη οργάνωση και διαχείριση επισκέψεων και παραγγελιοληψίας , με πλήθος στατιστικών στοιχείων (επισκέψεων, στόχων , τζίρων κ.λ.π).
 • Μείωση και αποφυγή λαθών που προκύπτουν από τηλεφωνικές η έντυπες διαδικασίες παραγγελιών.
 • Εξοικονόμηση ανθρώπινων και υλικών πόρων - η επικοινωνία με τα κεντρικά γίνεται αυτοματοποιημένα , δεν απαιτούνται εκτυπώσεις τιμοκαταλόγων, καρτέλες πελατών, παραγγελιόχαρτα κλπ.
 • Μείωση κόστους που προκύπτει από την μείωση των λαθών και της εξοικονόμησης πόρων.
 • Βελτίωση της εταιρικής εικόνας έναντι των πελατών της.
 • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της εταιρίας.


MOBILE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Sales Force Automation (SFA) και παραγγελιοληψία:
 • Προγραμματισμός και Εκτέλεση Πλάνου Επισκέψεων
 • Merchandising Ενέργειες
 • Εφαρμογή Εταιρικής & Εμπορικής Πολιτικής
 • Δημιουργία Προϋπολογισμών
 • Γεωγραφικές Υπηρεσίες (GRS, Geo services)
 • Mobile CRM
 • Πραγματοποίηση Εισπράξεων
 • Λήψη και Διαχείριση Παραπόνων
 • Segmentation Designer
 • Καταχώριση Νέου POS
 • Διαχείριση Παραγγελιών
 • Παρακολούθηση Ανταγωνισμού
 • Δυνατότητα Photo/Voice Capture
 • Διαχείριση και Συμπλήρωση Ερωτηματολογίων
 • Διαχείριση Ειδών
 • Διαχείριση Στατιστικών Πωλήσεων και Στατιστικών IMS/ΟΣΦΕ/ΕΜRI
 • Δημιουργία και Διαχείριση Εξοδολογίων
Διαχείριση του Service:
 • Διαχείριση εγγυήσεων και συμβολαίων
 • Πρόσβαση σε εγχειρίδια και λύσεις προβλημάτων
 • Αυτόματη ενημέρωση δεδομένων για την αντιμετώπιση έκτακτων κλήσεων
 • Προγραμματισμός επισκέψεων
 • Δημιουργία και διαχείριση ερωτηματολογίων, παραπόνων, νέων αναγκών του πελάτη
 • Διαχείριση ειδών (Ολοκληρωμένη πληροφόρηση για διαθεσιμότητα ανταλλακτικών, κόστους, φωτογραφίες, εγχειρίδια κλπ.)
 • Δυνατότητα καταγραφής χρόνου επίλυσης του προβλήματος ή της βλάβης
Xvan - Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου:
 • Διαχείριση ειδών (Ολοκληρωμένη πληροφόρηση για διαθεσιμότητα ανταλλακτικών, κόστους, φωτογραφίες, εγχειρίδια κλπ.)
 • Συνδυασμός λειτουργιών πωλήσεων και logistics
 • Μείωση διαχειριστικού κόστους
 • Αποτελεσματικότερες πωλήσεις

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και ΔΩΡΕΑΝ παρουσίαση της λύσης μας.