Χρειάζεστε Τεχνική Υποστήριξη? Κατεβάστε την απαιτούμενη εφαρμογή και συνδεθείτε άμεσα με έναν εκπρόσωπό μας

Blade Server

 • Τι κάνει
 • Ιδανικό για
 • Τι κερδίζετε
 • Δυνατότητες/ Χαρακτηριστικά

Logon A.E. Blade Server

Οι περισσότερες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν server μικρής ή μεγάλης δυναμικότητας για την καθημερινή λειτουργία τους. Οι Blade Servers, μια τεχνολογία server με υπερσύγχρονα χαρακτηριστικά και δυνατότητες, χρησιμοποιούνται κυρίως από μεγάλες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς που χρειάζονται :

 • Αξιοπιστία και αδιάλειπτη λειτουργία
 • Ομογενοποιημένο περιβάλλον
 • Μεγάλες δυνατότητες επέκτασης
 • Οικονομία χώρου
 • Εξοικονόμηση ενέργειας κ.α.

Ίσως να μην το γνωρίζετε, αλλά όλες οι υπηρεσίες που διατίθενται από το Cloud, εξυπηρετούνται από Blade Servers και πολύ συχνά οι δρασηριότητες και ανάγκες μιας επιχείρησης απαιτούν την δημιουργία private cloud με την χρήση των Blade server και το κατάλληλο system software.

Blade ServerChassisS

Η Εταιρία μας διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, στηρίζει τις υπηρεσίες της σε Blade Servers και έχει μεγάλη εγκατεστημένη βάση σε Πελάτες διαφόρων κάθετων αγορών.

ChassisRear

Στο παρελθόν, οι Blade Servers προορίζονταν μόνο για Τράπεζες, Επιχειρήσεις Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, μεγάλες Βιομηχανίες και Παρόχους.

Σήμερα, καθώς η τιμή τους γίνεται όλο και πιο προσιτή, απαντώνται σε κάθε Επιχείρηση που απαιτεί υψηλή διαθεσιμότητα όπως: 


 • Αυτοκινητόδρομους
 • Μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις όπως Διανομείς Τροφίμων και Logistic
 • Μεγάλες παραγωγικές επιχειρήσεις όπως Βιομηχανίες πλαστικών, Επεξεργασία τροφίμων, κλπ
 • Θεραπευτήρια
 • Διαγνωστικά Κέντρα
 • Επιχειρήσεις Λιανικής Πώλησης με υποκαταστήματα ή αλυσίδες Franchise και άλλες.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και ΔΩΡΕΑΝ παρουσίαση της λύσης μας.