Χρειάζεστε Τεχνική Υποστήριξη? Κατεβάστε την απαιτούμενη εφαρμογή και συνδεθείτε άμεσα με έναν εκπρόσωπό μας

Μηχανογραφημένος Έλεγχος Ποιότητας Εισ/νου Γάλακτος & Τελικού Προϊόντος

Ολοκληρωμένη Λύση για Μονάδες Επεξεργασίας Γάλακτος & Παραγωγής Τυροκομικών Προϊόντων
Η Λύση "Μηχανογραφημένος Έλεγχος Ποιότητας Εισ/νου Γάλακτος & Τελικού Προϊόντος" έχει υλοποιηθεί από τους έμπειρους μηχανικούς της Logon A.E. και έρχεται να προσαρμόσει το μηχανογραφημένο σύστημα E.R.P. της Entersoft στις εξειδικευμένες ανάγκες μιας μονάδας επεξεργασίας γάλακτος & παραγωγής τυροκομικών.
 • Τι κάνει
 • Ιδανικό για
 • Τι κερδίζετε
 • Δυνατότητες/ Χαρακτηριστικά

Εκτός των προκαθορισμένων λειτουργιών ενός ολοκληρωμένου συστήματος μηχανογράφησης δίνει τη δυνατότητα ελέγχου ποιότητας σε όλες τις ακόλουθες διαδικασίες:

 • την παραλαβή του εισερχόμενου γάλακτος,
 • την επεξεργασία του στις δεξαμενές,
 • την ωρίμανση του παραγόμενου τυριού και 
 • την εξαγωγή του σε ένα τελικό προϊόν.


 • Μονάδες Επεξεργασίας Γάλακτος.
 • Μονάδες Παραγωγής Τυροκομικών Προϊόντων.Ενδεικτικές Ενσωματωμένες Λειτουργίες:

 • Εκτύπωση Δελτίων Ποιοτικού Ελέγχου Παραγωγή, Δρομολογίου, Δεξαμενής και τεικού Προϊόντος.
 • Χημικές Αναλύσεις σε όλα τα στάδια παραγωγής/επεξεργασίας.
 • Εύκολη και γρήγορη δημιουργία παραστατικών ανά παραγωγό ή περιοχή.
 • Υπολογισμός Προτεινόμενη Τιμής με βάση την ποιότητα του εισερχόμενου γάλακτος που έχει παραληφθεί.
 • Ιχνηλασιμότητα. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΚ 178/2002 η ιχνηλασιμότητα είναι υποχρεωτική από 1/1/2005.


Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και ΔΩΡΕΑΝ παρουσίαση της λύσης μας.