Χρειάζεστε Τεχνική Υποστήριξη? Κατεβάστε την απαιτούμενη εφαρμογή και συνδεθείτε άμεσα με έναν εκπρόσωπό μας

E.R.P. - Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

Τα συστήματα ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι κάθε σύγχρονης επιχείρησης, καθώς ενσωματώνουν όλες τις κύριες εσωτερικές και εξωτερικές πληροφορίες διαχείρισης αυτής.

Το βασικό πλεονέκτημά τους, είναι η "επικοινωνία" μεταξύ των διαφόρων λειτουργιών, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στην επιχείρηση να λειτουργεί συντονισμένα και σαν ενιαίο σύνολο.

Η εταιρεία μας, έχοντας πολύχρονη εμπειρία στα συστήματα E.R.P. αναλαμβάνει υπεύθυνα:

 • την εγκατάσταση και παραμετροποίσηση του συστήματος που εσείς έχετε επιλέξει,
 • την προσαρμογή του στις δικές σας ανάγκες,
 • την εκπαίδευση των χρηστών,
 • την τεχνική σας κάλυψη.

Installed Base - Entersoft Partner of the Year 2016Logon - Best Partner of The Year 2015Entersoft Partner Of the Year 2014

Singular Logic


 • Τι κάνει
 • Ιδανικό για
 • Τι κερδίζετε
 • Δυνατότητες/ Χαρακτηριστικά

E.R.P.

E.R.P. - ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Τα συστήματα E.R.P. στην ουσία ενοποιούν όλα τα τμήματα και τις αντίστοιχες διαδικασίες μιας επιχείρησης κάτω από μία ενιαία βάση και σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα. Eίναι κατάλληλα διαμορφωμένα έτσι ώστε να υποστηρίζουν τις διαφορετικές λειτουργίες και απαιτήσεις των κάθετων αγορών και περιλαμβάνουν:

 • Οικονομική Διαχείριση (Γενική Λογιστική, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π., Ι.Α.S.), Προϋπολογισμός & Έλεγχος)
 • Χρηματοοικονομική Διαχείριση
 • Διαχείριση Εισπρακτέων και Πληρωτέων
 • Διαχείριση Αποθεμάτων και Αποθηκών
 • Διαχείριση Πωλήσεων και Διανομών
 • Διαχείριση Αγορών και Προμηθειών
 • Διαχείριση Παραγωγής
 • Διαχείριση Έργων

E.R.P. - ΟΦΕΛΗ

 • Εφαρμογή της πολιτικής και της φιλοσοφίας της Επιχείρησης
 • Μείωση Χρόνου και λαθών, άρα Κόστους Λειτουργίας
 • Βελτίωση "εικόνας" και φήμης της Επιχείρησης
 • Βελτίωση Επικοινωνίας
 • Οργάνωση και Αύξηση Πωλήσεων
 • Έλεγχος και μείωση επισφαλειών και βελτίωση χρηματοοικονομικών
 • Άμεση και Αξιόπιστη Πληροφόρηση
 • Γρήγορη Αντίδραση και Προσαρμογή σε νέα Δεδομένα (ανασχεδιασμός επιχειρησιακων διαδικασιών)
 • Ενιαίο Σύστημα Ενημέρωσης, Επεξεργασίας, Οργάνωσης, Διαχείρισης, Πληροφόρησης

E.R.P. - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Εφαρμογή της Εμπορικής και Πιστωτικής Πολιτικής
 • Ενιαίο Περιβάλλον και Πληροφόρηση
 • Ροή Εργασιών και Πληροφοριών
 • Εύκολη συλλογή - ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των τμημάτων ή τρίτων
 • Επεκτασιμότητα - Προσαρμοστικότητα
 • Αξιοποίηση των πόρων (ανθρώπινων και υλικών)
 • Αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας προς όφελος της επιχείρησης
 • Αξιοποίηση Best Practice
 • Ενιαίο Σύστημα Ενημέρωσης, Επεξεργασίας, Οργάνωσης, Διαχείρισης, Πληροφόρησης


Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και ΔΩΡΕΑΝ παρουσίαση της λύσης μας.