Χρειάζεστε Τεχνική Υποστήριξη? Κατεβάστε την απαιτούμενη εφαρμογή και συνδεθείτε άμεσα με έναν εκπρόσωπό μας
Όλα τα νέα

Η LOGON AE πιστοποιείται με το ISO/IEC 27001:2013

Παρασκευή, Δεκεμβρίου 01, 2017

ISO 27001

Η εταιρεία μας, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία σε θέματα Ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων, συνεχίζει να επενδύει σε αυτή για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών των πελατών μας.  Σε αυτό το πλαίσιο πιστοποιηθήκαμε με το ISO/IEC 27001:2013 Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.

Η ασφάλεια των πληροφοριών και των δεδομένων, αποτελεί σημαντική πρόκληση για τις σύγχρονες επιχειρήσεις, καθώς νέοι κανονισμοί επιβάλλουν νέες πρακτικές και προκλήσεις για τις επιχειρήσεις.

Το ISO 27001:2013 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με την ασφάλεια των πληροφοριών που διατηρεί και διαχειρίζεται μία επιχείρηση ή ένας οργανισμός. Το πρότυπο ορίζει μία σειρά από απαιτήσεις και δικλείδες ασφαλείας, στις οποίες θα πρέπει να ακολουθεί ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας των Πληροφοριών. Η πιστοποίηση ISO 27001, είναι βασισμένη και προσανατολισμένη στις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσει μία επιχείρηση ή ένας οργανισμός, για τη δημιουργία, τη διαχείριση και τη βελτίωση του Συστήματος.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark