Χρειάζεστε Τεχνική Υποστήριξη? Κατεβάστε την απαιτούμενη εφαρμογή και συνδεθείτε άμεσα με έναν εκπρόσωπό μας

Υποδομές

Logon A.E. Υποδομές - ΚαλωδίωσηΗ ομαλή λειτουργία της μηχανογράφησή σας εξαρτάται άμεσα από τις υποδομές.

  • Η μελέτη και υλοποίηση του δικτύου της εταιρείας σας, ενσύρματο ή ασύρματο,
  • η σύνδεση κτιρίων ή υποκαταστημάτων σε άλλες πόλεις ή/και χώρες,
  • η μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή ή επίβλεψη του computer room, με τα υλικά που απαιτούνται όπως rack, switch, οπτικές ίνες, δομημένη καλωδίωση, κλπ είναι στην αρμοδιότητα μας.

Η χρήση και προμήθεια των σωστών υλικών, η εγκατάσταση βάση προδιαγραφών , οι προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά των συσκευών που απαιτούνται , οι μετρήσεις ή η πιστοποίηση σωστής λειτουργίας, εξασφαλίζουν την επένδυση σας σε Hardware και Software, παρέχοντας υψηλές ταχύτητες λειτουργίας, ασφάλεια, προστασία των συσκευών σας και των δεδομένων σας, συνεχή και αξιόπιστη λειτουργία.

Logon A.E. Υποδομές - Front Rack ServerΗ εμπειρία μας σε αντίστοιχα έργα, στον Ιδιωτικό και τον Δημόσιο Τομέα, σε Πολυεθνικές Επιχειρήσεις και μεγάλα Έργα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Με βαθειά γνώση των δομημένων καλωδιώσεων –οριζόντιων και κάθετων- με εμπειρία στον σχεδιασμό Computer Room και Datacenter, με το κατάλληλο εξοπλισμό για την πιστοποίηση καλωδίωσης, μπορούμε να σχεδιάσουμε και να επιβλέψουμε την κατασκευή τους και να έλθουμε σε συνεννόηση με τον κατασκευαστή και τους ηλεκτρολόγους για λογαριασμό σας.

Παράλληλα σήμερα που όλες οι τεχνολογίες συγκλίνουν μπορούμε να οδηγήσουμε την επιχείρησής σας, σε νέες πιο αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις όπως τηλεφωνία, κάμερες ασφαλείας, κλπ με την χρήση της τεχνολογίας IP.