• 801 7007 111

Νέα

Τετάρτη, 01 Δεκεμβρίου 2021 13:12

Πρόβλεψη της Χρηματοροής(Εισπράξεων – Πληρωμών) της Επιχείρησης σας, Εύκολα και Γρήγορα

Image
Μία από τις βασικές ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης, είναι η σωστή διαχείριση της χρηματοροής (cash flow), οι οποίες αποτελούνται από τις εισπράξεις και πληρωμές της. Ανεξάρτητα από το τζίρο της επιχείρησης σας, ο προγραμματισμός και ο εύκολος έλεγχος είναι ο μόνος δρόμος για ανταπεξέλθετε στις δύσκολες συνθήκες της αγοράς.  

Μέσω της λειτουργίας της χρηματοροής, μπορείτε να έχετε ένα περιβάλλον άμεσης πληροφόρησης για την ακριβή διαχείριση των οικονομικών της επιχείρησης σας, βάση συμφωνιών χρηματικών διαθεσίμων, εισπράξεων πελατών, πληρωμής εξόδων και προμηθευτών. Έτσι, θα έχετε καθημερινά μία ολοκληρωμένη εικόνα για τις ταμειακές σας ροές.
Το Cash flow ενημερώνεται ανάλογα τις ανάγκες και την παραμετροποίηση του προϊόντος από:
  1. Τα ανοικτά υπόλοιπα πελατών και προμηθευτών (απογραφή, τιμολόγια κλπ.) στην ημ/νία λήξης τους (με βάση τους κανόνες αποπληρωμής που εφαρμόζονται ανά περίπτωση)
  2. Ανοικτά εισπρακτέα και πληρωτέα αξιόγραφα
  3. Εισπράξεις με πιστωτικές κάρτες για την καταβολή δόσεων από τις Τράπεζες (με βάση τους κανόνες καταβολής δόσεων που εφαρμόζονται μέσω τρόπων πληρωμής)
  4. Άλλες προβλέψεις χρηματικών εισροών και εκροών που μπορούν να καταχωρούνται έναντι μελλοντικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων (π.χ. μισθοδοσία, φόροι, πρόστιμα, δάνεια, αναμενόμενα έσοδα) που δεν αντιστοιχούν ακόμη σε πραγματικά παραστατικά.
Οφέλη:
  1. Αποτελεσματικός έλεγχος και προγραμματισμός εισπράξεων και πληρωμών.
  2. Προσδιορισμός των χρηματοοικονομικών σας ,οποιαδήποτε στιγμή.
  3. Έγκαιρη ενημέρωση και αντιμετώπιση θεμάτων ρευστότητας.
  4. Πρόβλεψη πιθανότητας δημιουργίας ταμειακού προβλήματος.Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία Διαχείρισης Χρηματοροής (cash flow), ώστε να σας προτείνουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Ενημερωθείτε πλήρως από τους Πιστοποιημένους Συμβούλους της Logon A.E., οι οποίοι είναι στην διάθεση σας, για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 801 7007 111 ή στο Email:   .

Επικοινωνία

Λάρισα: Φαρσάλων 113, 41335
Γραφείο Αθηνών: Φωτομαρά 73, 11745
801 7007 111
2410 6700 60
2410 6700 63

Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00 - 17:00

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις μας.
© 2022 LOGON Α.Ε. | All Rights Reserved | Powered inhouse by LOGON Α.Ε.