• 801 7007 111

Συμβόλαια Υποστήριξης SLA

Ένας εξειδικευμένος συνεργάτης πάντα στο πλευρό σας
Με το συμβόλαιο Υποστήριξης εξασφαλίζετε την εταιρία σας από κάθε ενδεχόμενο.
Το Συμβόλαιο Υποστήριξης είναι εξασφάλιση

Προορίζεται για εσάς που

 • Αναζητάτε Άμεση Απόκριση - Προσωρινή Επίλυση - Τελική αποκατάσταση
 • Δεν επιθυμείτε να αφήσετε την επιχείρηση σας στην τύχη
 • Συνδέετε την απώλεια του Πληροφοριακού σας Συστήματος με Οικονομική απώλεια
 • Θέλετε να έχετε δίπλα σας ένα Έμπιστο Συνεργάτη με εξειδικευμένες λύσεις
 • Επιθυμείτε να έχετε διαφανή και ελεγχόμενα μηχανογραφικά έξοδα

Οφέλη

 • Με το Συμβόλαιο δέχεσθε σε κάθε πρόβλημα την μέγιστη προτεραιότητα εξυπηρέτησης. Οι συνεργάτες μας επιβλέπουν την πρόοδο της τηλεφωνικής κλήσης και επεμβαίνουν σε περίπτωση κλιμάκωσης.
 • Τα μηχανογραφικά σας έξοδα είναι υπό έλεγχο και ότι απρόβλεπτο συμβεί μπορεί να καλυφθεί από το συμβόλαιο δίχως πρόσθετη επιβάρυνση.
 • Μηνιαία λαμβάνετε από την LOGON το υπόλοιπο των ωρών σας και σας ενημερώνουμε έγκυρα σε περίπτωση που η προαγορασμένες ώρες έχουν καταναλωθεί ή μειώνονται δραστικά.
 • Με το συμβόλαιο υπάρχει δυνατότητα απομακρυσμένης επίβλεψης του κεντρικού σας υπολογιστή (Server) και αυτόματης ενημέρωσης των μηχανικών μας για προβλήματα που έχουν προκύψει. Για να αποφύγετε μελλοντικές δυσλειτουργείς του συστήματος, πραγματοποιείται  έλεγχος συστημάτων στον χώρο σας.
Το συμβόλαιο «ΙΝΤΙΜΕ» απευθύνεται στις επιχειρήσεις που επιθυμούν  άμεση απόκριση και γρήγορη  επίλυση, με χαμηλό κόστος υποστήριξης.

 • Συντήρηση στο χώρο του πελάτη: Η συντήρηση των μηχανημάτων και η επίλυση προβλημάτων παρέχεται μόνο από πιστοποιημένους μηχανικούς.
 • Τηλεφωνική Υποστήριξη με χρόνο προσέγγισης
 • Απομακρυσμένη Υποστήριξη με χρόνο προσέγγισης: Δίνεται στην τηλεφωνική κλήση ή στην απομακρυσμένη Υποστήριξη ελεύθερος χρόνος προσέγγισης και επίλυσης δίχως αφαίρεση ωρών από το συμβόλαιο.
Το συμβόλαιο αποτελείται από προαγορασμένες ώρες και βασικές υπηρεσίες.

 • Έλεγχος Συστημάτων ανά Συμβόλαιο: Πραγματοποιείται, στον χώρο του πελάτη από μηχανικό της LOGON A.E., έλεγχος ως προς την καλή λειτουργία των συστημάτων, αποφεύγοντας δυσλειτουργίες του συστήματος που μπορούν να προκύψουν μελλοντικά. Ο πελάτης δέχεται πόρισμα του ελέγχου.
 • Τηλεφωνική Υποστήριξη με χρόνο προσέγγισης
 • Απομακρυσμένη Υποστήριξη με χρόνο προσέγγισης: Δίνεται στην τηλεφωνική κλήση ή στην απομακρυσμένη Υποστήριξη ελεύθερος χρόνος προσέγγισης και επίλυσης δίχως αφαίρεση ωρών από το συμβόλαιο. Ο μέγιστος χρόνος αγγίζει τα  δέκα λεπτά.  
 • Υπηρεσία Μηνυμάτων (smtp mail for Server΄s): Η LOGON A.E. λαμβάνει ηλεκτρονικά μηνύματα από τον Server του πελάτη, τα οποία τα αξιολογούνται. Ο πελάτης λαμβάνει τακτική ενημέρωση.
 • Υπηρεσία Σύμβουλου Μηχανογράφησης: Με τη συναίνεση του πελάτη η LOGON A.E. αναλαμβάνει την επικοινωνία και αλληλογραφία, σε θέματα που αφορούν την μηχανογράφηση του προς τρίτους, απαλλάσσοντας τον πελάτη από μηχανογραφικούς όρους και έννοιες.
 • Συντήρηση στο χώρο του πελάτη: Η συντήρηση των μηχανημάτων και η επίλυση προβλημάτων παρέχεται μόνο από πιστοποιημένους μηχανικούς.
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας με σύμβουλο της LOGON A.E.: Ο πελάτης λαμβάνει με την έναρξη του συμβολαίου το τηλέφωνο του προσωπικού του συμβούλου ο οποίος είναι υπεύθυνος για όλα τα μηχανογραφικά του αιτήματα.
Το συμβόλαιο απευθύνεται στις επιχειρήσεις που επιθυμούν πλήρη κάλυψη. Αποτελείται από προαγορασμένες Ώρες και προηγμένες Υπηρεσίες.

 • Έλεγχος Συστημάτων ανά τρίμηνο και εντός διάρκειας συμβολαίου: Πραγματοποιείται στον χώρο του πελάτη από μηχανικό της LOGON A.E. έλεγχος ως προς την καλή λειτουργία των συστημάτων, αποφεύγοντας δυσλειτουργίες του συστήματος που μπορούν να προκύψουν μελλοντικά.
 • Τηλεφωνική Υποστήριξη με χρόνο προσέγγισης
 • Απομακρυσμένη Υποστήριξη με χρόνο προσέγγισης; Δίνεται στην τηλεφωνική κλήση ή στην απομακρυσμένη Υποστήριξη ελεύθερος χρόνος προσέγγισης και επίλυσης δίχως αφαίρεση ωρών από το συμβόλαιο. Ο μέγιστος χρόνος αγγίζει τα δέκα λεπτά.
 • Υπηρεσία Μηνυμάτων (smtp mail for Server΄s)
 • Υπηρεσία Σύμβουλου Μηχανογράφησης: Με τη συναίνεση του πελάτη αναλαμβάνει η LOGON A.E. την επικοινωνία και αλληλογραφία, σε θέματα που αφορούν την μηχανογράφηση του προς τρίτους, απαλλάσσοντας τον πελάτη από μηχανογραφικούς όρους και έννοιες..
 • Αποκλειστικός Μηχανικός: Ο πελάτης επιλέγει πιστοποιημένο μηχανικό της LOGON A.E. με το οποίο θέλει να συνεργαστεί.
 • Επίβλεψη του Συστήματος (Monitoring): Το Συμβόλαιο καλύπτει την καθημερινή απομακρυσμένη επίβλεψη του κεντρικού υπολογιστή (Server), ενημερώνοντας αυτόματα τους μηχανικούς της LOGON A.E. για τυχόν προβλήματα που έχουν προκύψει.
 • Συντήρηση στο χώρο του πελάτη: Η συντήρηση των μηχανημάτων και η επίλυση προβλημάτων. Παρέχεται μόνο από πιστοποιημένους μηχανικούς..
 • Ενημέρωση νέων εκδόσεων: Ο πελάτης δέχεται δοκιμασμένες νέες ενημερώσεις προστατεύοντάς τον από κακόβουλες επιθέσεις και πιθανές τρύπες του συστήματος, εκμεταλλευόμενος τις νέες δυνατότητες που παρέχονται.
 • Ώρες Απόκρισης και Αποκατάστασης: Η LOGON A.E. εγγυάται στον πελάτη για μερική ή ολική αποκατάσταση εντός του συμφωνημένου χρονικού διαστήματος.
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας με σύμβουλο της LOGON A.E.: Ο πελάτης λαμβάνει με την  έναρξη του συμβολαίου το τηλέφωνο του προσωπικού του συμβούλου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για όλα τα μηχανογραφικά του αιτήματα.
 • Υλοποίηση νέων Έργων και επίβλεψη Έργων: Ο πελάτης μπορεί να κάνει χρήση τις προαγορασμένες ώρες  για υλοποίηση νέων μηχανογραφικών Έργων ή για την επίβλεψη έργων τρίτων.
 • Εφεδρικός Ισοδύναμος εξοπλισμός: Αποθηκεύεται στον χώρο της LOGON A.E. εφεδρικός ισοδύναμος εξοπλισμός για άμεση αντικατάσταση.
 • Εφεδρικός εικονικός Server (Disaster Recovery Site): Η LOGON A.E. έχοντας τις κατάλληλες υποδομές, μπορεί να φιλοξενήσει κάθε παραγωγικό Server, διασφαλίζοντας τον πελάτη από γενική καταστροφή (Disaster) και απώλεια δεδομένων.
 • Σεμινάρια και ενημερώσεις: Ο πελάτης μπορεί να καταναλώσει τις προαγορασμένες ώρες σε εσωτερικά σεμινάρια και ενημερώσεις.

Επικοινωνία

Λάρισα: Φαρσάλων 113, 41335
Γραφείο Αθηνών: Φωτομαρά 73, 11745
801 7007 111
2410 6700 60
2410 6700 63

Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00 - 17:00

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις μας.
© 2022 LOGON Α.Ε. | All Rights Reserved | Powered inhouse by LOGON Α.Ε.